People

Professors:

          Li Shucai        Zhu Weishen    Chen Weizhong   Zhang Qiangyong    Li Shuchen      Zhang Qingsong     Zhang Lewen    
       
         Li Haiyan         Xue Yiguo         Li Liping

Associate Professors:

          Ma Xiuyuan      Xiang Wen       Xu Bangshu      Ding Wantao     Zhang Feng    Wang Hanpeng    Su Maoxin    Liu Bin

          Yang Weimin     Wang Zhechao    Liu Bin

Lecturers:

          Lin Chunjin      Qiu Daohong      Zhang Xiao       Zhang Qianqing     Liu Rentai      Wang Qi      Yang Lei     Sun Huaifeng
        
          Li Yong            Xu Zhenhao        Nie lichao         Shi Shaoshuai